ბასიანი აქებდით სახელსა უფლისასა • Akebdit Sakhelsa Uplisasa (Gelati tradition)

0:005:06