ბასიანი Ocora Radio France - ის მიერ გამოცემული „ბასიანის“ ალბომი - 2012 წ.