ბასიანი კვერთხი ისესეს ძირისაგან • Kvertkhi Ieses Dzirisagan (Shemokmedi tradition)

0:001:42