ბასიანი ბერიკაცი ვარ • Berikatsi Var (Kakheti)

0:002:36