Skip to main content

Treasuring Christ PH [Sermon] "I Saw the Lord": A Biblical Theology of Seeing God (Isa. 6:1)

0:0059:25

Gusto mo bang makita ang Diyos? Kung oo at makikita natin ang Diyos, paano? Paanong hindi tayo mamamatay at the sight of the glory of God? Paano nagiging “life-giving” (sa halip na nakamamatay!) at “life-transforming” itong “vision of God” na ‘to? At kung life-giving at life-transforming ito, how do we respond para sa sarili nating buhay at para sa iba?

  • Release Date:

0 Comments