Shiho Fujii, Atsuko Asahi, Ryo Nagamatsu, Yasuaki Iwata, Kenta Nagata Mario Kart 8: Original Soundtrack