Skip to main content

deeeunknown Orin Tuntun

0:003:21

deeeunknown

ORIN TUNTUN Fìrìgbòn ò s’ílèkùn eni oníbodè bá fún n kókóró è ló má si. Omi tuntun ti rú, eja tuntun ti wonú è lo èyin eja àtijó ó ti yá e bìlà A bì Oba rán o nísé o lódò obà kún o jé lo yá kenó (canoe) kó o má baà fowó pojú idà Oba. Àmó ojó ojókan n bò tíkún ó peran, tópòló ó peran, tíyàwó ó lota, tí ò ní je níbè, sùn níó ma wò, àdùn fowó òsì nujúnù Hmmmmm rere ni n ó se, torí ohun gbogbo tí a bá jé láyé yìí esè méfà náà ni rere ni kí o se. Ó bérù re níbodè rere ni kí o se. Bami gbe bamigbe ayamin ja . Omi tuntun ti ru eja tutun wole o Onibode shi ilekun o Bami shi ilekun o Orin tuntun ti de ire wolemiwa o Onibode shi ilekun o Baba shi ilekun o . Modade oba mo wo ewu oye o Mo wewu Oge mo fi Ojo si mo pakurumo mo mo jo dada Mo yanfanda mofi ijo ti 2x Eja Loni ibu Eye Loni Igbo Deeeu

  • Producer: WHALEZ
  • Release Date:

2 Comments