TULKAS [TRUTH]SHALL SET YOU FREE (enhanced sound by Leonard Archer)

0:005:06

TULKAS

WingMakers & Lyricus (LTO) :::::: TRANSLATION BELOW :::::: Language: English/Swedish Truth shall set you free = Sanningen släpper dig fri Ulvarna i fårakläder = Wolves in sheepskin Finns ju här och där = Are here and there Så vem har heder = So who's got honor Och vem har mod = And who's got courage Att stå emot korruption = To stand against corruption Sanningen släpper mig fri = Truth sets me free Sanningen släpper dig fri = Truth sets you free Sanningen finns inuti mig = Truth exists within me Sanningen finns inuti dig = Truth exists within you ( I AM - WE ARE ) Sovereign Integral.

5 Comments