Skip to main content

Treasuring Christ PH Abraham Part 15 - Death is Not the End (Gen. 25)

0:0044:36

Ang pangako ng Diyos ay hindi titigil sa oras ng kamatayan ni Abraham. Magpapatuloy, hindi lang sa lahi ni Isaac, kundi sa mga susunod pang salinlahi, hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesu-Cristo, the true and better son of Abraham. Ang pagdating ng Panginoong Jesu-Cristo ang fulfillment ng lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham. Preached by Derick Parfan at Baliwag Bible Christian Church on Aug. 29, 2021. You can read full sermon notes here - https://treasuringchristph.org/2021/09/01/abraham-part-15/.

  • Release Date:

0 Comments