حقوق بشر در ایرانمصاحبه با فعال حقوق بشر ، بهنام ابراهیم زاده پیرامون شرایط مناطق زلزله زده

0:0016:14

0:00 / 0:00