Sardar Ali Takkar سپینے باریکے لیچے تشے ګرځومه ـ عبدالله اوستاد دَ نوښار

0:004:29