Lllllllllllllllllllllllllllllllllllplllllllllllplllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllplllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllplllllllllllllllllppllllllplllllllllllllllllllllllllllpllpllllllllllllllllllllllllplllppllllllplllplpllllllllllllplllplpllllplllllllpllllplpllllllpllllllllllllllpllllllllllllllllllllllllpllllllllplplllllllpllllllllplllllllpllllpllllllllllllllplllpllplllllllllllpllpllpllplllllllllllllvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvlllllllllllllvvvvvvvvvllllllvvvllllllllllllllllllllllllllllllvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvllllvvvvvvplllvvllllllvvvvvvvvvll Vvvvvvvvvlvvvvllllllvvvvvvvlllllllllllvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvllllllllllllllllllllllllvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvlllllllplllllllpllplvvvvvvvvvvvvvvvllllvvvlllllplllllpllvvvvvvvvvvvvv Vvvvvvvvvvvvvvvvvlvvvvvvvvvlpvvvvllpllllllllllllvvvvvvvvllllllllllllplpvvvvvlllllllllllvvvvvvvvvllllllllplplvvvlllvv Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvlppvvvlplllvvvvlvvvvvvllvvvvvvvvvvvvvvvvvvllvvvvvvvvvvvvvvvvlplpllvvvvvvvvvvvvv Vvvvvvvlvvvvvvvllllllpllvvvvvvvvvvvvvvvllpvvvvlllplvvvvvv Vvvvvvvvvvvvvvvvvvplllpllplvvvvvvvv Llvvvvvv Vv Vvvvvvvvvvvvvvvvvv Vvvvvplllvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpvv Vv Vvvvvvvvvllllppllvvvvvv Vvvvvvvv V Bcc Vvvvvplllplllv Lllllllplllvvvvvvvvllvvvvvvvvvvlplvvvvvvvvvvvvvvvvlpvvvvvvvvllvllllvvvvvvvvvvvvvvvvlllllvvlvvvvvvvv Bbq Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvlllvvvpllllllllpvllllllllplplpllpvvvvpllplllllpplllvllllll0vvvvllllllplllllllvvvvllvvlvlllllvlpllvvvvvvvvvvvllvvvvvvvvvllllppllvvvvvvvvvlllllllllllllllvlllllllvvvvvvvlpvvllllvvvvvvvllvvvvlvvvvvvvvvlllllvvvvvlllvvvvvllpllvvv Llvvvvvlvvvvvvvvvvvvvlvvvvvlvvlllpvvvvlllppllllvvvvvvvvvll Vvpplvvvvvvvvvvvvvvvvvvlvvvvvvvvlv Vvlvvvvvvvvvvvvvllvvllllpvllvvvvvvvvvvvvvplpvvvvvvllpvllllvvlvvllvvvvvvvllvvvvvvvvvvlvvvvplvlvvvvvvvvlllvvvvvpllvvll Vvlplllvvvvvvplvllllv Vvvvvllllllplplvvvpvvvvvvv Vvvvvvvvvvvlllllvvlvvvvllllvv Vvlvvvvvvvvvlllpvpvvvvlvpllllvvvvvvvpvvvvvvvllllllvllvvllvvvvvvvvvvvvvvvvlllllvvvlllvpplllllvvvvvvv Vvvvv Bcc Vvvvllvvvvv Vvvvvvvvvvvvvvvvv Vvvllllllllvvv Vvvlvll Vplvvvvvvlpllvvvvllllpllp Lllllllllvlllpvvvvvvvvvvvvvllvvllpvv Vvlvvvvvvvvpvvvvllvvvvlllvvlvvvvvvv Vvvvllv Bcc Vvvvvvvvlvvvvvvvllllvvvvllllvvlllvvpllvllvvllpllvvvvvvplllll Vlvvvvllplplllvllllllllpvvlvvvv V Vvpvvvvvvvvvvvvvlllllllvvllvvvvvvvllllpvvvvlvvvvvllllpvvvvvvvvllllvvvllvlvvvvvlllllvllvvvll Lvvvvvlvvvvvvllpllllllvvvvl Pvvvvvllvvplvplpppllllpllvplvlllllllllllvvvvlvvvvvlvvvvvvvvvv Vllvvvvlllpvlplplllvvvvvvvvvvvvvvvlvvvvvvvvvvvvvplllplplvvvvvvlllpvvvvvvvvvv Vvlllllvvvvlvllvv Lllvvvvvvppl Vvplllvvlpvv Vlllvlvvlllllplvvvvvvvvpllplvvpppvvvvvvvvvvvplplvllvllllpvvvlllvlllplvvlvvlpllvlllllllllllllllpllvvlvvvlvvvvvvvvvvllpplllpllppppplllppllpvpvplvlplllvvvlvvvvvvvvv Vvvvllllllvvvvvlvvvvv Vvvv Vvvvvvvvplvvvvvvvvlllllvvvpv Vvvvlllvvvvvvvv Llvvvvlllllllvv Vvvvvvvplllll Vvvvvvvvvvvvvvvv Vvvpllllllvvvvvpllvvlllllppvvvvvvvvvvvvlpvvvlvvpplpllllpplvvvv Vpllv Vvvllllvvvvlllvvllpllllv Vvp Bcc Vlvlllplvvvvvvvvvvvv Vvvvlvvpvvv Vvvvvvvvvvvllpvvvvvvvplvvlllllvvvvpvv V Plvvvllpppllllllvvvvvlvvvvlvvv V Vllllvvvvvllllplvvvlvpvvvvvlpvvplvlllllvllpvvvvvvvvvlll Vvvllllllllplv V V Vvvvllllll Vllvvvllvvpvvvvvvvvlplplpllvvvlvvvvvvvvv Bbq Bbq Vvvvllvvlvlllvvv Vvvvvvvvlvvvvllpvvvllvvvllplpv Vol Vvlllpvvvvlvvvlvvlpvpvvvvvvvll Vv V Vlvvvvvvvvllppvpvvvvvvlllvvllllvllplllvvvvvlvp Vvllpllplplpvll Vvvll Vlllpppvvvvvvlvv Vpp Vvvvvvllvvvvvvvvvvvvvpllvvvvvvvvvvvvpppvvvvvvvpllvpvvvvvvvllvppp Bbq Vvppllplvv Vlplvlpvvplpl PvP Llllllllllvvvvvpllvvvlllplvpvvvlllpvlllllllllvvllpvvvvvv Vvvvppvvvvvvvvvvvvvv Ppl Ll Vlvvv Lvvll Vlplvvv V Lplvvv V Vlllllpvv Vllv Pllvvvllllvll L Llvlv Lvplllllllllvvvvvlpvpl Ppvvvvlppllppvvvvvlllplllllllllllvvlllpllpvvvv V Llplpvpl Vlpllpvv Vlplllplvvvvvlllvvvvvvvvvvvvpllplllvvvlllllvlllvvvvvvvv Lpvvvvv Lllvlvvv Vvvvvvvvppvvvvvvvvvvvvvlllvvvvvvvvvvvvvvvv Vvvvvllvvvvvlllpvvv Vvvpplpv V Vvvvvllvllllvllplvp Lpll Bcc Vvvlv Vvvvvvlvpplvvvvvvv Vvvvvvv V Llllpvvvv Vvllvvvvvvpllplpllpl Bcc Vvvvvvlvvvvvvvvplpvvvpllll Vvvllplllvlllvvvvvvv Llplvvvvvvvvllllvvvvlpllvllllllpllll Vvplll Vvvvv Vvvvllllvvlv Vvv Llvvllvvvvvlvv Vvvvllpvvvvvv Vvvllvlllpllplvlvlvvvllvv Vvvv Vvvvvvllllvvvlvvvlllllv Vvvvvpv V V Vvvpvlvplvvv Vvvvv Lllllllllvvllplplvvvvv Lllll Vlvvlllllllv Vllllvlll L Vp V Vllvvlllp V Vvv Vvlvllvvvvvvvvvv Vlvvl Vvpvvvvvvvvvvll V Lvv Vpvvvlpvvvllplvv Vvvvvvpll Vv Vvlpvvvvvv Vpvll VRuntime: 3 mins, 1 song

  • Runtime: 3 mins, 1 song
  • Playlist Creator: Alicia Marie Yazzie
  • Last updated: Jun 25th, 2017

0 Comments

Uploaded By:

Alicia Marie Yazzie

  • Followers: 0
  • Uploads: 0

Alicia Marie Yazzie has no other uploads.