შუა საუკუნეების ქართული გალობა შენ ხარ ვენახი • ანს. რუსთავი • ზაქარია ფალიაშვილი

0:005:03