ბასიანი შენ, რომელმან განანათლენ • Shen, Romelman Gananatlen (Shemokmedi tradition)

0:002:44