Shiho Fujii, Atsuko Asahi, Shinji Hosoe, Ryo Nagamatsu, Yasuaki Iwata Mario Kart 8 Deluxe: Original Soundtrack (Disc 1)