OPINYON-PAM

OPINYON-PAM (AnnTwip)

Added by fjmcontact
1

Annou kenbe bouboun an nou medam

OPINYON-PAM

2

FEMME A LA GUITAR CHERI POUSE BOURET MWEN

OPINYON-PAM

3

MEN KISA KIFE ANPIL FANM AYISYENNE NAN USA PA JWENN NEG

OPINYON-PAM

4

SE PA TOUT RELASYON KI DWE MENNEN NAN MARYAJ

OPINYON-PAM

5

ESKEW RENMEN LEL MOUYE

OPINYON-PAM

6

OPINYON SOU DOSYE MOUYE

OPINYON-PAM

7

ESKE YON FANM KAFE BAGAY LEL GEN REG LI

OPINYON-PAM

8

TEMWANYAJ MEDAM YO SOU MADAN PAPA

OPINYON-PAM

9

PA JANM MET MARIW DEYO LEW NAN DISKISYON

OPINYON-PAM

10

OPINYON FANS SOU DOSYE MOUYE LEW PRAL FE BAGAY

OPINYON-PAM

11

MEDAM OUVRI JANM NOU NAN KAY LA BAY MARI NOU JOF NAN FWAYE A

OPINYON-PAM

12

HUAWEI ATTAQUE PAR LES USA

OPINYON-PAM

13

ESKE YON FANM DWE LAVE BOUBOUN LI RAPID LEL FINN FE BAGAY

OPINYON-PAM

14

LEW AVEK YON MOUN LI SE PIBON ZANMIW

OPINYON-PAM

15

GEN TOUT FASON OU KA BAY MOUN OU AFEKSYON

OPINYON-PAM

16

PASTE A MANDE FOK MADAN MARYE YO RETE AN BIKINI NAN KWIZI'N NAN

OPINYON-PAM

17

90% NAN FANM KI MIAMI TOUT ANFOM

OPINYON-PAM

18

RELASYON USA SE TANKOU BAL PEPE

19

DIFFERENCE ENTRE UN HOMME RICHE ET UN HOMME QUI N'A PAS SON NIVEAU

OPINYON-PAM

20

RECONNAITRE L'HOMME DE TA VIE

OPINYON-PAM

21

PIFO FANM BLACK USA PAGEN NEG

OPINYON-PAM

22

FJMCONTACT VC FACEAPP

OPINYON-PAM

23

CHAK MOUN KAP VIV NAN USA GEN YON MODEL ADIKSYON

OPINYON-PAM

More from fjmcontact

0 Comments